Fredag er ukas hÃntyepu¸kd!Da er det kos med mat og snop, samt blogging og tv!Skikkelig søt den trekassehylla di!En slik hadde gjort seg pÃ¥ veggen her!nei,det blir aldri kjedelig nÃ¥r man flytter rundt pÃ¥ møbler,jeg gjør det nesten alltid ved ordentlig vasking,blir sÃ¥ mye artigere Ã¥ vaske da!Trøsten er at det blir rent i hver krok!Ha ei superduper helg!Nyt den!


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-09-09 (金) 04:13:45